O nama

 • IEEE

  Logo

  Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE) je neprofitno udruženje posvećeno tehnološkom razvoju kao i unapređivanju tehnoloških inovacija vezanih za elektronske uređaje. Broj članova prelazi 400.000 u oko 175 zemalja. Sjedište organizacije nalazi se u Njujorku, Sjedinjenim Američkim Državama. Udruženje je osnovano 1. januara 1963. godine u Njujorku.

  Sastav IEEE formuliše ciljeve organizacije kao "naučne i obrazovne, usmjeravajući ih ka napretku u oblastima teorije i prakse u elektrotehnici, elektronici, komunikacijama i kompjuterskim tehnologijama, kao i u nauci i tehnologiji srodne industrije i srodnih disciplina“.

  Kako bi podsticao interes za inženjerska zanimanja, IEEE takođe pomaže srednjoškolcima i studentima na univerzitetima širom svijeta. Ima više od 1.400 studentskih ogranaka na fakultetima i univerzitetima u 80 zemalja.

 • IEEE Montenegro Student Branch

  copy-logo-za-heder.png

  IEEE Montenegro Student Branch je nevladina organizacija koja za cilj ima sljedeće aktivnosti:

  • Saradnja sa privredom
  • Uspostavljanje kontakata sa kompanijama/institucijama i slanje studenata na volonterski rad ili neki drugi vid usavršavanja;
  • Usavršavanje studenata kroz laboratorijsku praksu;
  • Organizovanje naučnih skupova, konferencija i seminara;
  • Slanje studenata na stručno usavršavanje;
  • Publikovanje stručnih materijala iz oblasti elektrotehnike;
  • Naučno-istraživački rad;
  • Organizovanje takmičenja u nauci;
  • Uspostavljane saradnje sa ostalim organizacijama koje imaju slične ciljeve;

   

  IEEE Montenegro SB je zvanično osnovan 20.novembra 2013.godine. Takođe je i priznata od strane Elektrotehničkog fakulteta kao najperspektivnija i najaktivnija organizacija na Elektrotehničkom fakultetu.

   Za ovako kratko vrijeme naš ogranak je organizovao:

  • Seminar na temu: „Principi implementacije najsavremenijih sistema za prenos električne energije na velikim rastojanjima “ u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i italijanskom kompanijom TERNA;
  • Panel diskusiju na temu: „Budućnost mobilnih komunikacija“ u saradnji sa prof. dr Igorom Đurovićem i Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti (CANU);
  • Posjetu studenata Elektrotehničkog fakulteta kompaniji TELEMONT doo;

   Jedna od osnovnih ideja za osnivanje organizacije jeste uspostavljanje kontakata sa kompanijama/institucijama i slanje studenata na volonterski rad ili neki drugi vid usavršavanja, kao i usavršavanje studenata kroz laboratorijsku praksu koja će biti odobrena od strane Elektrotehničkog fakulteta.

  Veoma dobra saradnja sa Elektrotehničkim fakultetom kao institucijom i profesorima sa pomenutog fakulteta garantuju našu ozbiljnost i efikasnost u sprovođenju ovakvih projekata.