Posjeta studenata Elektrotehničkog fakulteta kompaniji TELEMONT

Dana 10.02.2014. u 10 časova prof. dr Igor Đurović u saradnji sa IEEE Montenegro Student Branch oganizuje posjetu kompaniji Telemont DOO za studente akademskih studija (studijski programi ETR i EA, treća i četvrta godina).
Kompanija Telemont DOO se bavi savremenim komunikacionim sistemima, multimedijalnim sistemima, automatskim upravljanjem, sistemima zaštite, te u novije vrijeme energetskim sistemima i energetskom efikasnošću.
Studenti treba da se jave prof. dr Igoru Đuroviću na mejl igordj@ac.me do 01.02.2014. radi evidencije.